Slovo architekta

Zastavovací plán

Lokalita Kunice – Dolní Lomnice se nachází v klidové a zároveň dopravně dobře dostupné lokalitě na okraji dochovaného venkovského sídla. Kontext celého území i mimořádně příznivé terénní podmínky vedly k rozvrhu ploch na pozemky s různým charakterem podle jejich vztahu k veřejným prostorům, terénní konfiguraci i návaznosti na okolní krajinu.

Intenzita navrhované zástavby graduje v prostoru podél náměstíčka – návsi.

Rozvolněná forma zástavby odtud zasahuje až k okrajovým částem území, do sousedství lesních komplexů. Jižní část lokality je určena pro soliterní objekty osazené ve svahu jižní stráně nad dochovanou dubovou alejí.

Schválený Regulační plán Kunice – Dolní Lomnice umožňuje návrh architektonicky vysoce kvalitních objektů rodinného bydlení s vysokým užitným standardem.

Regulační podmínky vybízí k soudobému výtvarnému řešení staveb, při zachování základních principů charakterizujících kompaktní i rozvolněnou formu venkovské zástavby.

Vizualizace pohledu do budoucí ulice

Ing. akad. arch. Petr Foglar,
Ing.arch. Zuzana Foglarová

A R C H I T E K T O N I C K Á   K A N C E L Á Ř
Praha 4,Kubištova 6,140 00
atelier : Praha 2, Trojická 1
Tel./Fax: 224 919 889
E-mail: foglarp@volny.cz

FOGLAR ARCHITECTS